Adobe Summit 2014 – ohlédnutí

Adobe Summit 2014 – ohlédnutí

Letošní konference sice neukázala žádné průlomové novinky v produktech, ale ukázala zejména to, že Adobe naslouchá svým zákazníkům a je schopno na takto velikou korporaci jednat nezvykle rychle a obratně. Ostatně nutnost chovat se v současnosti tímto způsobem byla také hlavním tématem konference pod heslem „Reinvention“.

Inovace a změny v technologiích a v chování zákazníků totiž urychluje narůstající dostupnost poznatků díky internetu. To posouvá veškerá naše očekávání a všichni jsou tím pádem tlačeni ke zlepšování služeb zákazníkům. Dnes očekáváme, že je vše dostupné online a bude nám to doručeno do druhého dne. Chceme abychom rozhodovali o všech aspektech transakce a zlobíme se, když něco není po našem. A tato očekávání dále narůstají – chceme vždy nejlepší ceny, očekáváme, že nám budou doporučeny produkty podle naší předešlé historie, chceme aby nás značka, kterou kupujeme, bavila a abychom se s ní dokázali identifikovat. Chceme, aby s námi značky komunikovaly po kanálech, které si sami zvolíme a způsobem, který nám vyhovuje.

Zachytit tyto trendy není jednoduché. Čekat na kroky konkurence a pak se snažit udržet krok, může znamenat nenávratný propad prodejů. Pokud má firma přežít, musí naslouchat velmi pozorně svým zákazníkům a podchytit každou příležitost, jak se lépe strefit do jejich potřeb ve správnou chvíli a tím nejlepším možným způsobem.

I v Adobe poslední rok pozorně naslouchali a zjistili, že kvalita jimi poskytovaných produktů není jedinou brzdou úspěchu jejich zákazníků. Stále častěji slýchají, že firmy mají problémy využít potenciál těchto nástrojů, protože jim schází know-how v podobě zkušených zaměstnanců a správně nastavených procesů. Adobe se proto rozhodlo investovat nemalé úsilí do edukace trhu tak, aby mohli jejich zákazníci růst ve všech třech podstatných oblastech – Product, Process, People.

Prvním zásadním počinem na tomto poli je Digital Marketing Maturity Self-Assesment Tool. Jde o komplexní výzkum jehož nosnou myšlenkou je rozsáhlé sebehodnocení firem v různých oblastech jejich online podnikání. Tato hodnocení jsou agregována a každá z firem obdrží informace o tom, jak si stojí oproti průměru ve svém oboru. Do výzkumu se již zapojilo cca 650 firem a přímo na konferenci jsme měli možnost vidět, jak si stojí dvaceti procentní percentil těch nejlepších z nejlepších oproti zbytku. Dalším zajímavým aspektem pak bude vývoj těchto hodnocení v čase. Z prozatimních dat vyplývá, že ti nejlepší z nejlepších se navíc zbytku neustále vzdalují.

Ukázka z výzkumu Adobe Digital Index

Ukázka z výzkumu Adobe Digital Index

Co se týče inovací v samotných produktech, hodlá se nyní Adobe po poslední větší akvizici nástroje Neolane (nově Adobe Campaign) soustředit zejména na posílení integrace jednotlivých částí Adobe Marketing Cloud. Byla identifikována celá řada společných „platformních“ komponent, které se prolínají všemi činnostmi soudobého digitálního marketéra. Jsou jimi zejména sdílené zákaznické profily a segmenty, sdílení prvků obsahu, vizualizací a dat nebo správa marketingových tagů napříč provozovanými weby a aplikacemi. To vše se pak objeví v jednotném uživatelském rozhraní všech šesti základních aplikací Adobe Marketing Cloud.

Bred Rencher (Senior Vice President and General Manager,<br /><br /><br /><br /><br />
Digital Marketing) popisuje změny v Adobe Marketing Cloud

Bred Rencher (Senior Vice President and General Manager, Digital Marketing) popisuje změny v Adobe Marketing Cloud

Shrnutí na závěr

I letos jsem v Londýně získal hodně kontaktů a spousty inspirace, na co se dále soustředit v profesním rozvoji. Těším se, že za rok se do Londýna budu moci podívat znovu. Pokud vás zajímají další špeky z konference, poměrně výživně jsem se snažil po dobu konference tweetovat a rozhodně jsem nebyl sám – další zajímavé postřehy naleznete pod hashtagem #AdobeSummit.


Komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.