Baťa produktová segmentace a RF(M) analýza

Baťa produktová segmentace a RF(M) analýza

Na základě dodaných dat jsme analyzovali aktivní uživatele Baťa klubu dle jejich produktových preferencí, s cílem nalézt segmenty pro cílené direct mailingové kampaně. Obecně byly kombinovány tyto 3 postupy:

RF(M) analýza uživatelů, která uživatele primárně segmentuje dle jejich aktivity. Tuto analýzu doporučujeme použít pro budoucí kampaň jako výchozí bod a odlišit styl komunikace s ohledem na poslední nákupní interakci uživatele.

Analýza nákupního koše hledající vazby mezi koupí produktu X a Y. Tuto analýzu jsme realizovali nikoliv nad produkty, ale nad produktovými skupinami. Tato metoda je využitelná primárně pro upsell produktů formou doporučování.

Analýza affinity k druhům zboží, která odpovídá na otázku „co typicky kupuje uživatel?“ Výstupem této analýzy jsou segmenty, které doporučujeme komunikovat s RF segmenty a vybrat pro ně vhodnou lákavou nabídku odpovídající jejich preferencím.