Digitální analytika pro ČSOB

Digitální analytika pro ČSOB

Cíl projektu

Banka chtěla pomoci s výběrem a implementací hlavního analytického nástroje. V tendru jsme prokázali naši odbornou způsobilost k realizaci projektu a na naše doporučení byl implementován nástroj Adobe Analytics.

 

Jaký byl náš postup

Klíčová fáze projektu byla analýza potřeb banky a jejich digitálního inventáře. Zmapovali jsme deset webových (od různých dodavatelů a na různých technologiích) a dvě mobilní aplikace (na třech platformách). Na základě naší metodologie jsme popsali sbíraná data a vytvořili jednodný systém měření ve všech kanálech. Z něho vyplynuly implementační manuály pro dodavatele měřených aplikací a požadavky na úpravy interních procesů kolem správy měřicích kódů a reportingu.

Nástroje jsme též integrovali na existující campaign management přes Adobe Analytics Reporting API.

Výsledek projektu

Banka získala celkový přehled o návštěvnosti svých digitálních kanálů. Byly zdokumentovány velké desítky různých formulářů počínaje prodejními a konče obecnými kontaktními a bylo dodáno spolehlivé a sjednocené měření tak, aby bylo možné dále formuláře optimalizovat.

Díky integraci nasbíraných dat byla reakce Call center na chování zákazníků banky v digitálních kanálech zrychlena z řádu dnů na jednotky minut.