Page Scoring pro Zuno Bank

Page Scoring pro Zuno Bank

Cílem bylo vytvořit model pro výpočet číselného skóre stránky v průběhu sjednávání. Vycházeli jsme z dat, které shromažďujeme prostřednictvím Adobe Analytics o chování návštěvníků firemního webu.

Vyhodnotili jsme stránky, které mají největší relevanci při úspěšném dokončení procesu sjednávání, a stránky, které mají největší relavanci při opuštění před sjednáním, dle zvolené váhy. Na základě návštěv všech unikátních návštěvníků (klientů i neklientů) jsme aplikovali algoritmus na pravidelné bázi. Dlouhodobé sledování skóre umožňuje včas rozpoznat nutné změny v designu strategických stránek, které hrají důležitou roli při rozhodování potenciálního klienta.