Web analytika pro Play

Web analytika pro Play

Tento mobilní operátor (aktuálně trojka na polském trhu) je naší první velkou expanzí mimo Česko a Slovensko. Ve výběrovém řízení na dodavatele digitální analytiky jsme uspěli díky našim zkušenostem z telco vertikály a díky očekávané snadnější komunikaci vlivem podobnosti našich kultur a jazyků. A také hlavně proto, že opravdu umíme dobře nasazovat Adobe analytics.

Těší nás, že díky velikosti polského trhu budeme moci využít sílu statistiky k extenzivnímu variantnímu testování i hloubkovým analýzám chování různých segmentů návštěvníků digitálních kanálů Play.