Zlepšování online businessu firmy Econsulting

Douhodobá spolupráce

Zlepšování online businessu firmy Econsulting

Společnost E-Consulting Czech, s.r.o. je poradenská společnost zajišťující svým klientům úplný ekonomický servis. Nabízí vysoce nadstandardní služby v oblasti zpracování mezd, outsourcingu účetnictví a daňového poradenství. Implementuje ekonomické systémy (ERP) podle individuálních potřeb zákazníků. Veškeré služby poskytuje jak podle české, tak podle slovenské legislativy. Služby společnosti E-Consulting Czech, s.r.o. překračují hranice standardní poradenské společnosti. Díky produktovým řešením jako supervize účetnictví, online účetnictví, mzdová pohotovost či implementace ERP systémů je klientům blíž, než si dokážou v rámci outsourcingu představit. Výrazným rysem společnosti je lidský potenciál a chuť a schopnost dělat věci inovativně. Společnost nás poptala v době, kdy řešila problém malé výkonnosti webových stránek:

  • Nízká návštěvnost internetových stránek
  • Nepříliš dobré pozice na výrazy přirozeného vyhledávání
  • Málo poptávek na základě webové prezentace

Na počátku byla provedena analýza stavu prezentace a její návštěvnosti, která odhalila řadu nedostatků a příležitostí ke zlepšení. Na základě výsledků analýzy byly první úpravy zaměřeny na PPC inzerci, v jejímž původním nastavení byly největší rezervy a jejíž změny přinesly výsledky okamžitě. Vedle toho se pracovalo na splnění dlouhodobých cílů. Byla vytvořena komunikační strategie, do níž byla kromě jiného zařazena i publikační činnost. K její podpoře poskytla Etnetera editorské služby. Podařilo se využít vědomostní potenciál odborníků z řad zadavatele a nastartovat publikační činnost na různých kanálech. Společnosti zadavatele i dodavatele jsou si podobné odvahou k netradičním řešením, proto byly zahrnuty i méně běžné postupy. Byla např. spolu s dalšími kanály využita PPC kampaň pro oblast HR. Tuto problematiku běžně konzultační firmy nepokrývají, ale právě ideová souhra obou společnosti dovolila přinášet a realizovat tato a podobná netradiční řešení vytvořená doslova na míru zadavateli. Devět měsíců spolupráce přineslo tyto měřitelné výsledky:

  • o více než 140 % se zvýšila návštěvnost webové prezentace společnosti E-Consulting Czech, s.r.o. ,
  • o více než 50 % se zvýšil počet poptávek přes internet.
  • Výrazně se zlepšilo povědomí o značce a o činnosti klienta. Tento výsledek je klientem hodnocen obzvlášť kladně.