Digitální analytika

Tvrdá data o chování návštěvníků výrazně usnadňují rozhodování


Co od nás můžete očekávat

Náš proces

Následující čtyři kroky jsou nezbytné k účelnému vynaložení prostředků do této aktivity. Klíčová je ale také Vaše spolupráce. Očekávejte, že tolik prostředků, kolik vložíte do nás a do nástrojů, byste měli investovat do interních zaměstnanců.

1. Rozvaha

 • Diskuse ohledně vzájemných představ
 • Detailní analýza potřeb a požadavků
 • Definice klíčových metrik měřeného systému

2. Měření

 • Dlouhodobé a velmi podrobné
 • Tvrdá data podporující rozhodování
 • Distribuce reportů a dashboardů
 • Segmentace návštěvníků
 • Data v cloudu nebo na vlastní infrastruktuře

3. Akce

 • Změny na webu
 • Změny v obchodním modelu
 • Kroky ve prospěch vašich zákazníků
 • Remarketing

4. Vyhodnocení

 • Měřitelné zlepšování obchodních výsledků

Na našich projektech nejčastěji využíváme nástroje Adobe Marketing Cloud.
Řešení Adobe Analytics z této sady nástrojů je uznáváno jako jednoznačný leader trhu.


Pro koho pracujeme

Kdo za tím stojí

Lukáš Čech
Lukáš Čech
Digital Analytics Heavy Lifter
Pavel Toušek
Pavel Toušek
Digital Analyst
Hana Kalivodová
Hana Kalivodová
Digital Analyst
Karel Murgaš
Karel Murgaš
Digital Analyst
Lenka Čvančarová
Lenka Čvančarová
Digital Analyst