Optimalizace online projektů

Když prostě chcete poradit jak dál a hledáte někoho s nadhledem a zkušenostmi.

Proč bychom vám měli radit s podnikáním zrovna my?

Chcete zlepšit váš online business, ale nevíte jak? Máte pocit, že toho hodně děláte, ale ještě více neděláte? Čemu se věnovat dříve? Co vlastně vynáší a co ne?

Na trhu najdete spoustu firem, které vám rádi a velmi kvalitně poradí v jednotlivých oblastech online podnikání:

Například jak dělat SEO, jak má vypadat grafika eshopu, jak perfektně navrhnout kampaň a další.

Problémem tohoto přístupu je, že často vzniká nerovnováha mezi jednotlivými aktivitami. Jedna je dovedena k dokonalosti a druhá - mnohdy s větším potenciálem - ani nezačala.

Navíc v drtivé většině případů se soustředí pouze na akvizici nových zákazníků. Lepší kampaň, lepší optimalizace na Heuréce atd. Tyto jednotlivé kroky umíme také, ale myslíme si, že je to v pořadí až třetí podstatná věc.

Díváme se na online podnikání z nadhledu. Budeme hledat zlepšení v následujících oblastech:

Základ našeho uvažování o úspěchu jsou stávající zákazníci.

 • Kdo jsou? Známe chtěného zákazníka? A jsou ti stávající chtění či náhodní?
 • Umíme je obsloužit?
 • Komunikujeme s nimi dobře?
 • Na kterých vyděláváme a kteří jsou ztrátoví?

Nejprve vždy doporučujeme aktivity vedoucí k tomu, aby stávající zákazníci u vás více utráceli a byli spokojenější.

Druhou částí našich doporučení je kvalita webu a dalších obsahových kanálů, jako jsou Facebook, LinkedIn atd.

 • Jak web současně plní své cíle?
 • Jak je použitelný a konverzní?
 • Jak jsou na tom mobily a tablety?
 • Kde nám uživatelé odpadávají na námi vysněné cestě ke konverzi?
 • A další...

Druhým krokem je tedy zvýšení konverzní schopnosti webu, abychom z návštěvníků dělali zákazníky.

Víme, že web návštěvníky zkonvertuje na zákazníky a rovněž víme, že se nám zákazník rád vrátí. Super. Tak pojďme teď lovit nové!

Abychom přivedli na web další lidi, jsme schopni pro vás zajistit kompletní škálu kampaní od brandově orientovaných přes výkonnostní až po budování například affiliate sítě.

Projekty na internetu nejsou jen SEO, konverze a emailing. Je to především podnikání.

Velmi často lze skokového zlepšení dosáhnout nalezením strategického partnera, zásadní inovací prodejního kanálu, najmutím výtečného člověka s kontakty, zvýšením synergie s kamenným businessem anebo vstupem na nový trh.


Poznání zákazníků

Pro jakoukoliv optimalizaci musíme perfektně poznat, kdo jsou návštěvníci a zákazníci a jak se chovají. K tomu nám slouží nejlépe uživatelské testy.

Při uživatelském testu jsou účastníci vedeni sérií pečlivě naplánovaných úkolů. Zkušený moderátor uživatele provází, klade doplňující otázky a pomáhá od něj zjišťovat informace, aby utvořil kompletní vhled do reálné použitelnosti testovaných stránek.

Největším přínosem testování bývá odhalení chyb, bránících očekávanému způsobu používání stránek - např. nesnadné nalezení podstatných informací nebo komplikovaný nákup. Vedlejším a neméně podstatným produktem obvykle bývá nové poznání o obecném chování cílového uživatele a jeho motivaci využít testované stránky.

Velký důraz klademe na výběr účastníků testu. Klient tak může vidět opravdu ty, pro něž své stránky připravil.

 • skutečné chování uživatelů na vašich stránkách,
 • návyky a očekávání uživatelů,
 • chyby v návrhu stránek, které blokují jejich správné použití a obchodní konverze.

Na základě reakcí typických uživatelů navrhneme například:

 • změny UI a informační architektury,
 • vhodné zvýraznění důležitého obsahu,
 • zjednodušení objednávkového procesu tak,

aby vzrostla obchodní úspěšnost vašeho webu. V případě potřeby využijeme další metody výzkumu, abychom rozšířili a zpřesnili výsledky testu.

 • vlastní zkušenost z pozorování testů,
 • videozáznam celého testování,
 • výslednou zprávu s rozborem problémů a jejich řešení.

Skvělý zážitek z bezprostředního kontaktu s online návštěvníkem.

Kromě uživatelských testů pochopitelně získáváme data pomocí mnoha jiných metod:

A/B testy, multivariantní testy

Web analytika, heatmapy, clickmapy

Online dotazníky spokojenosti

...a další metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu.


Jak probíhá zlepšování online podnikání v naší režii?

Pravidelné schůzky a kvalitní reporting

Naši konzultanti se pravidelně scházejí s online týmem, probírají výsledky, plánují další akce a předkládají analýzy a návrhy změn. Udržujeme v pořádku měření tak, abychom měli konzistentní reporting a podklady pro rozhodování.

Seznam potenciálních zlepšení

Společně vytváříme a udržujeme seznam potenciálních zlepšení. Ta vznikají na základě analýzy dat, uživatelských testů, požadavků zákazníka či akcí konkurence. Snažíme se je co nejlépe ohodnotit z pohledu přínosu a náročnosti, a tím je prioritizujeme.

Specifikace změn

Vytváříme návrhy a specifikaci pro změnové požadavky ať již webu, kampaně, obsahu či emailingu. Změnu specifikujeme včetně jasného očekávání přínosu. Některé věci zajistíme přímo, některé předáme realizátorovi.

Ověření výsledku

Vždy nás zajímá, jak to dopadlo. Vyhodnotíme dopad konkrétní změny ideálně AB testem či jinou průkaznou metodou. Jsme upřímní, a pokud se některá navržená změna neosvědčí, přiznáme to a doporučíme její stažení.


Kdo za tím stojí

Bez nadsázky celý tým naší firmy. Pro každého klienta pracuje několik lidí, kteří dohromady kombinují schopnosti z oblasti online marketingu, web analytiku a user experience.

S námi dostanete rozvoj online businessu pod kontrolu a získáte akčního partnera, který vás posouvá dál a umí nést odpovědnost za výsledky.