MAKRO Cash&Carry ČR

Naše partnerství s MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o. zahrnuje rozsáhlou spolupráci v oblasti správy e‑mailových kampaní a s ní souvisejících činností. Níže je přehled našich hlavních aktivit.

Pravidelná kompletní správa e‑mailových kampaní:

Zajišťujeme plnou správu e‑mailových kampaní pro MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o. Navrhujeme strategie pro efektivní oslovování cílového publika prostřednictvím e‑mailových kanálů.

Full service při zajištění exekuce kampaní:

Poskytujeme komplexní servis při realizaci kampaní od plánování po sledování výsledků. Zajímáme se o každý aspekt exekuce kampaní s důrazem na optimální výkon.

Příprava e-mailových kampaní v Optimizely (dříve EPI server):

Specializujeme se na přípravu e‑mailových kampaní v platformě Optimizely (dříve EPI server). Využíváme pokročilé funkce platformy pro personalizaci a cílení obsahu.

Příprava grafických podkladů:

Zabezpečujeme tvorbu grafických prvků pro e‑mailové kampaně, včetně vizuálních prvků a obrázků. Udržujeme konzistenci s firemním vizuálním stylem MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o.

Kódování nových bloků v e‑mailové šabloně:

Provádíme kódování nových bloků a prvků v rámci e‑mailových šablon pro optimalizaci designu a funkcionality.

Hygiena databáze:

Pečujeme o hygienu databáze, zajímáme se o správnost a aktuálnost kontaktů a informací.

Deblocking při problémech s doručitelností:

Reagujeme na případné problémy s doručitelností a provádíme deblocking opatření.

AB testování:

Realizujeme AB testování, abychom identifikovali nejefektivnější strategie a obsah pro e‑mailové kampaně.

Návrh nové šablony dle pravidel CI:

Navrhujeme a implementujeme nové e‑mailové šablony v souladu s firemními pravidly Corporate Identity (CI).

Naše spolupráce s MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o. je založena na individuálním přístupu a komplexním servisu, který zahrnuje vše od strategického plánování kampaní po operativní exekuci s důrazem na kvalitu, efektivnost a výsledky.

Použité
technologie
No items found.

Více informací
Další reference