ŠKODA AUTO HR Marketing

Naše spolupráce se Škoda Auto zahrnuje několik klíčových oblastí, které se týkají efektivního řízení a optimalizace marketingových a komunikačních aktivit. V následujícím popisu najdete detailní přehled naší spolupráce v jednotlivých oblastech.

Správa a optimalizace CRM systému:

Spravujeme a optimalizujeme CRM systém pro Škoda Auto. Zajišťujeme efektivní sběr, ukládání a analýzu dat o zákaznících. Implementujeme aktualizace a vylepšení systému podle potřeb Škoda Auto.

Pravidelné newslettery:

Připravujeme pravidelné newslettery pro Škoda Auto. Zabýváme se návrhem obsahu, grafiky a distribucí newsletterů zákazníkům. Optimalizujeme obsah pro zlepšení angažovanosti a konverze.

Automatizované kampaně:

Vyvíjíme a spravujeme automatizované marketingové kampaně pro Škoda Auto. Implementujeme personalizované a cílené kampaně pro různé segmenty zákazníků. Sledujeme výsledky kampaní a provádíme analýzy pro další optimalizaci.

Vytvoření reportingu a sledování KPI oddělení:

Zajišťujeme vytváření pravidelných reportů a sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) pro marketingové oddělení. Poskytujeme detailní analýzy výkonu kampaní a navrhujeme strategie pro zlepšení výsledků.

Příprava redakčního plánu a komunikační strategie:

Spolupracujeme s Škoda Auto na vytváření redakčního plánu pro obsah a komunikační strategie. Definujeme klíčová témata, cílové publikum a distribuční kanály.

Příprava grafických podkladů:

Zabýváme se tvorbou grafických prvků pro marketingové kampaně, včetně bannerů, obrázků a dalších vizuálních prvků. Udržujeme vizuální konzistenci s firemním stylem a značkou Škoda Auto.

Použité
technologie
Mailkit
Google Analytics 4
BigQuery

Vytvoření e‑mailové šablony podle CI:

Vytváříme e-mailové šablony v souladu s firemním vizuálním stylem (Corporate Identity) Škoda Auto. Zajišťujeme, že e-maily jsou atraktivní, responzivní a efektivní ve vyvolávání požadovaných reakcí od příjemců. Tato široká spolupráce nám umožňuje efektivní řízení marketingových aktivit, personalizovaný přístup k zákazníkům a pravidelnou optimalizaci strategií na základě dat a výsledků kampaní.

Webová analýza a vyhodnocení v GA4:

Přispěli jsme k úspěšnému přechodu na Google Analytics 4 (GA4) a aktivně spolupracujeme na správě webové analytiky pro Škoda Auto. Vytvořili jsme nové Looker Studio, které umožňuje detailní a interaktivní vyhodnocení výkonu jednotlivých marketingových kanálů. Specializujeme se na sledování a analyzování aktivit, které posilují nábor kandidátů, a navrhujeme strategie pro zlepšení výsledků.

Přispěli jsme k modernizaci analytických nástrojů a vytvořili prostředí pro efektivní sledování výkonu marketingových kanálů s důrazem na nábor kandidátů. Věnujeme se nejen implementaci nových nástrojů, ale i aktivnímu vyhodnocování výsledků a navrhování opatření pro neustálé zlepšování v oblasti online marketingu.

Aplikace MyŠKODA je dalším milníkem v digitalizaci vozů ŠKODA i českého automotive segmentu. Oceňujeme technologické i projektové know-how, které do tak rozsáhlého projektu vložila právě Etnetera a věříme, že aplikace MyŠKODA bude pro řidiče všech modelů ŠKODA platformou zvyšující bezpečnost jízdy i řidičský komfort.

Více informací