Volkswagen

Naše partnerství s Porsche Česká republika s.r.o., která je mimo jiné importérem vozů značky Volkswagen, zahrnuje rozsáhlou spolupráci v oblasti generování potenciálních zákazníků (leadgen), automatizace marketingových kampaní a správy komunikace s novými uživateli. Zde je přehled našich hlavních aktivit.

Generování potenciálních zákazníků (Leadgen):

Zajišťujeme aktivity generující potenciální zákazníky pro Porsche Česká republika s důrazem na kvalitu a relevanci získaných kontaktů. Vytváříme strategie pro efektivní oslovování cílového publika a zvyšování povědomí o nabídce značky Volkswagen.

Správa webových formulářů pro volkswagen.cz:

Zabezpečujeme správu webových formulářů na stránkách volkswagen.cz. Optimalizujeme formuláře pro snadnější vyplňování a získávání relevantních informací od potenciálních zákazníků.

Nastavení automatizovaných kampaní:

Vyvíjíme a spravujeme automatizované marketingové kampaně pro podporu prodeje vozů Volkswagen. Personalizujeme obsah kampaní a sledujeme chování zákazníků pro lepší cílení.

Příprava e-mailových šablon:

Připravujeme atraktivní a efektivní e-mailové šablony v souladu s firemním vizuálním stylem. Udržujeme konzistenci v komunikaci a designu s přihlédnutím k jedinečnosti značky Porsche a Volkswagen.

Nastavení procesu komunikace při sběru nových kontaktů:

Navrhujeme a implementujeme procesy komunikace pro nově získané kontakty. Zajišťujeme, aby noví zájemci byli informováni a angažováni odpovídajícím způsobem.

Příprava zprocesovaných dat pro dealery:

Zpracováváme a připravujeme data získaná z leadgen aktivit pro snadný a efektivní přenos do systémů dealery. Zajišťujeme, aby dealery obdržely relevantní informace pro další následnou komunikaci s potenciálními zákazníky.

Použité
technologie
No items found.

Naše spolupráce s Porsche Česká republika s.r.o. je postavena na komplexním přístupu k marketingovým aktivitám, kde se snažíme nejen generovat potenciální zákazníky, ale také efektivně spravovat komunikaci s nimi a poskytovat relevantní informace pro dealery. Cílem je podporovat prodej vozů značky Volkswagen a posilovat vztahy s potenciálními zákazníky.

Navíc jsme pro Volkswagen vyvinuli unikátní systém pro sběr zpětné vazby, který umožňuje uživatelům ohodnotit svou zkušenost se společností přímo v e-mailu. Tato inovativní funkce poskytuje uživatelům jednoduchý a rychlý způsob, jak sdílet své názory a hodnocení bez nutnosti opouštět prostředí e-mailu.

Součástí tohoto systému je také vizualizace dat v Looker studiu, což umožňuje sledovat a analyzovat hodnocení spokojenosti uživatelů. Tato interaktivní vizualizace poskytuje přehled o celkovém hodnocení a umožňuje detailní pohled na specifické oblasti, které mohou být důležité pro zlepšení zákaznické zkušenosti.

Tato inovace nejenže umožňuje rychlý a přímý způsob zpětné vazby od uživatelů, ale také poskytuje cenná data a informace, které mohou být využity pro neustálé zlepšování služeb a komunikace s klienty.

Více informací