Innogy

Spolupráce s Innogy nám umožnila společně realizovat inovativní e‑mailovou kampaň, která přinášela osobní a interaktivní zážitek pro každého uživatele. Níže je přehled našich hlavních činností.

Exekuce e‑mailové kampaně s personalizovaným videem:

Spolupracovali jsme na plné exekuci e‑mailové kampaně pro Innogy, která obsahovala personalizovaná videa pro každého uživatele. Zaměřili jsme se na vytváření unikátních a osobních zážitků prostřednictvím videí.

Výpočet nejbližší pobočky pro každého uživatele z databáze:

Implementovali jsme sofistikovaný systém pro výpočet nejbližší pobočky pro každého uživatele z databáze. Personalizace obsahu zahrnovala informace o místě nejbližší pobočky, což přispělo k relevantnosti kampaně.

Inovativní využití personalizovaného obsahu v e‑mailové kampani:

Vytvořili jsme strategii pro inovativní využití personalizovaného obsahu v e‑mailové kampani. Každý uživatel tak obdržel zprávu a video, které byly plně přizpůsobeny jeho individuálním potřebám a geografickému umístění.

Analýza výsledků a optimalizace kampaně:

Sledovali jsme výsledky kampaně a prováděli detailní analýzy interakcí uživatelů s personalizovaným obsahem. Na základě těchto dat jsme navrhovali optimalizace pro dosažení maximálního účinku.

Spolupráce s Innogy na této e‑mailové kampani nám umožnila přinést nový level personalizace a interaktivity do komunikace s uživateli. Byli jsme hrdí na to, že jsme byli schopni vytvořit unikátní zážitky pro každého jednotlivého uživatele, což přispělo k výraznému posílení účinnosti kampaně.

Použité
technologie
No items found.

Více informací