Jak na oslovení v newsletteru?

Proč je dobré newsletter personalizovat a použít oslovení jménem? A kdy je lepší zvolit něco obecnějšího? Všichni chtějí vysoký open rate a spokojené zákazníky - tak se podrobněji podívejme jak na to.

Vážená/ý čtenářko/ři tohoto článku,

možná byste byl/a potěšen/a, velmi pravděpodobně překvapen/a, kdybych Vás oslovil Vaším křestním jménem nebo příjmením. V každém případě bych vzbudil Vaši pozornost.

Minule jsme se věnovali úplnému konci newsletteru - o patičce si přečtěte tady. V následujících dvou článcích se podíváme naopak na začátek - na oslovení adresáta.

Oslovení jménem

Proč je dobré newsletter personalizovat a použít oslovení jménem? A kdy je lepší zvolit něco obecnějšího? Všichni chtějí vysoký open rate a spokojené zákazníky, tak se na to podívejme podrobněji.

Osobní přístup

Oslovení jménem působí na lidské emoce. A na emoce působit chcete, když chcete zaujmout čtenáře Vašeho newsletteru. Oslovení jménem může výrazně zvýšit úspěch e-mailové kampaně, neboť adresát okamžitě cítí, že tato zpráva je určena výhradně pro jeho oči, že o něm něco víte. Není jen další anonymní e‑mailovou adresou ve Vaší databázi, ale záleží Vám na něm alespoň tak, že jste ochotni si dát tu práci a oslovit ho jeho jménem.

Budování značky

Dále tím samozřejmě budujete brand - vytváříte tolik potřebný vztah mezi Vaší značkou a zákazníkem. Osobní přístup k zákazníkům dává najevo, že si jich vážíte. A adresáti mají tendenci vnímat komunikaci jako důvěryhodnější a serióznější.

Prohlubování vztahu

Pokud už musíte použít obecné oslovení, pak se snažte, aby bylo co nejvíce adresné a specifické a hodilo se k Vašemu brandu, takže místo Dobrý den raději napište Vážení horolezci, horolezkyně a horolezčata, Nazdar kamaráde, Vážený příteli tenisek či Drahý příznivče obřích rajčat. Kreativitě se meze nekladou.

Tituly

Když máte v databázi uložený adresátův titul (Ing.) a vzhledem k obsahu newsletteru je žádoucí ho použít, pak jděte cestou Vážený pane inženýre. Podobné je to v případech typu Vaše excelence, Vaše Milosti nebo Vaše Eminence. Obvykle není vhodné kombinovat obojí, jako Vážený pane doktore Nováku.

Kdy oslovení jménem nepoužívat

Jako vždy existují výjimky a někdy je vhodnější oslovení jménem nepoužít. Představte si, že jste adresátovi dali možnost, aby si oslovení sám zvolil (např. v preferenčním centru). Kreativní adresát si zvolil něco nevhodného a vaše newslettery pro ni/něj budou začínat třeba Čau Hovno. Tady se hodí oslovení jménem vypustit a zvolit něco obecnějšího :-)

Umístění

Oslovení jménem je vhodné umístit nejen na začátek e‑mailové zprávy, ale i do předmětu nebo pre‑headeru, kde upoutá pozornost adresáta ještě před otevřením zprávy. Můžete tak výrazně zvýšit otevíratelnost newsletteru a následné konverze.

Oslovení jménem má smysl a pokud můžete, použijte ho. Použitím obecného oslovení typu Dobrý den se jen zařadíte na konec dlouhé fronty dalších nepřečtených newsletterů, kterých má každý z nás plnou schránku.

Pravopis a skloňování

Oslovení je je vlastně ohýbání vlastního jména použitím 5. pádu (oslovujeme, voláme). Častou chybou při psaní oslovení v e‑mailové komunikaci je použití 1. pádu pane Novák, správně je pane Nováku.

Výpis pravidel českého pravopisu pro použití při tvorbě oslovení dalece přesahuje účel tohoto článku. Jak přesně se které jméno skloňuje můžete dopodrobna prostudovat například na stránkách Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český, část Skloňování osobních jmen. Najdete tam skvěle a přehledně popsaná pravidla s mnoha příklady.

Připomeňme si základní pravidla:

  • Při skloňování je zásadní výslovnost jména, nikoliv jeho psaná forma. Německé příjmení Heunisch má výslovnost [hojnyš], takže neskloňujeme klasicky česky Heunischu, ale Heunischi.
  • Ženská příjmení se při tvorbě oslovení nemění (Vážená paní Nováková), ani když jsou víceslovná a obsahují mužskou část (Vážená paní Novák Svobodová). Ani když jsou to jména cizokrajná (pak je můžeme ale nemusíme přechýlit) nebo mají mužský tvar (Vážená paní Nowak).
  • U ženských jmen lze použít tzv. přechylování - vytvoření ženské verze jména z mužské, takže například pokud se žena jmenuje Sarah White, můžeme ji oslovit paní Whiteová. My bychom však tento přístup nedoporučili.
  • Skloňování jmen, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑ (Švec, Krbec, Adamec), záleží zpravidla na rodinné tradici nebo přání adresáta. Můžeme tak použít oslovení Šveci i Ševče. Samozřejmě přednostně plníme přání adresáta. Je důležité, aby se adresát cítil respektován a jeho identita byla zachována.
  • Jména, která mají tvar přídavného jména (Šerých, Jakubův), mohou zůstat nesklonná (pane Šerých, Jakubův) nebo se skloňují podle vzoru pán. Opět záleží na rodinné tradici.
  • Předložky, spojky, členy a další prvky mezi jmény používáme ale neskloňujeme. Vážený pane da Vinci, pane van Goghu, pane De Niro.

Tykačka?

V komunikaci můžete použít tři formy oslovování. Každá forma oslovení nese své vlastní poselství a vhodnost v různých situacích.

Tykání - přátelský přístup

Tykání je volba, která může komunikaci udělat uvolněnější a neformálnější. Tato forma oslovení může být účinná v případech, kdy cílíte na mladší generaci, společensky uvolněné prostředí nebo při prezentování neformálního obsahu. Ahoj Petře zasahuje do osobní sféry a může vyvolat pocit kamarádství a přátelství.

Familiární vykání - střední cesta

Oslovení jako Dobrý den, Petře zahrnuje určitý stupeň zdvořilosti, zároveň však udržuje komunikaci přístupnou. Tento způsob oslovení je často používán v obchodní komunikaci a e‑mailech, které mají profesionální charakter. Tímto způsobem můžete zachovat důstojnost a současně vytvořit mírně osobnější nádech.

Zde je však na místě opatrnost, protože někteří, zejména starší lidé, mohou familiární vykání kvůli použití křestního jména považovat za neuctivé.

Vykání - formální, oficiální komunikace

Formální oslovení jako Vážený pane Nováku často slouží pro oficiální, profesionální a respektující komunikaci. Tato forma oslovení je vhodná pro odesílání důležitých oznámení, nabídek či služeb pro obchodní partnery.

Vhodnou strategií je i například personalizace oslovení na základě věku. Tak můžete pro adresáty mladší 10 let použít tykání, od 11 do 35 let použít familiární vykání a nad 35 let použít vykání. Podobně lze personalizovat podle tone of voice Vašeho brandu nebo podle druhu zboží, které se snažíme prodat.

To je zatím vše. Dejte si trochu práce s oslovením ve Vašich newslettrech a podívejte se, jak to změní čtenost a konverze. Příště se podíváme, jak zmíněné tipy a doporučení převést do praxe - jak získat potřebné údaje a jaká technická řešení se e‑mailingové komunikaci nabízejí.

Přečti si taky